Ternaard bezorgd over ouderenzorg in dorp

Ternaard - Donderdag 1 december werd in het dorpshuis een drukbezochte bijeenkomst van de Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard, (WAT), gehouden. Circa tweehonderd mensen kwamen af op de oproep van de werkgroep om samen te bekijken hoe de zorg in Ternaard en omgeving in de toekomst voortgezet kan worden. Deze gebeurtenis werd georganiseerd naar aanleiding van de ophanden staande sluiting van de Spiker Ternaard.

Na een welkomstwoord van Ellen Tabak blikte Jan Keegstra kort terug op de afgelopen twee jaar van het bestaan van de werkgroep. Hij vertelde dat de werkgroep diverse bijeenkomsten heeft gehouden en diverse mogelijkheden heeft bekeken om de zorg in Ternaard te behouden, maar dat Kwadrant de werkgroep sinds de overname tot de bekendmaking van de sluiting van de Spiker op 22 november 2016 aan het lijntje heeft gehouden. Sluiting onacceptabel Werkgroep Aldereinsoarch Ternaard, (WAT)  heeft Kwadrant laten weten dat dit geen oplossing is, er  wordt gepleit voor uitbreiding van senioren woningen aan Albertus Nautastrijtte. Dit ook vanwege het mooie gezondheidscentrum dat Ternaard daar bezit. De werkgroep wil een gesprek met Thús Wonen, gemeente Dongeradeel en Kwadrant. De werkgroep ziet geen oplossing in zorgdorp Ternaard als dit alleen maar betekent dat er aanpassingen gedaan zullen worden van enkele woningen in de Herwey- en Gysbert Japiksstrijtte. De uitbreiding van seniorenwoningen aan de Albertus Nautastrijtte wil de werkgroep ondersteunen met een enquête. Deze enquête werd bij de deur uitgedeeld. Door het invullen van de enquête gaf men aan op korte termijn te willen verhuizen naar de Albertus Nautastrijtte. Des te meer mensen deze enquête invullen, hoe sterker de positie van de werkgroep richting de Kwadrantgroep. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de aanwezigen kreeg de werkgroep diverse mogelijkheden aangereikt; onder andere een combinatie met gehandicaptenzorg en het opvullen van lege kamers in het bestaande gebouw door jongeren. Ook het op zoek gaan naar particuliere initiatieven werd genoemd, zoals de koop van het gebouw van de Kwadrantgroep door een dorpscoöperatie. 'Door de aankoop van gebouw en het verpachten van de zorg kan de dorpscoöperatie het gebouw weer bij de tijd en veilig maken', volgens een van de insprekers, 'dit hangt natuurlijk af van de bouwkundige staat en het bijhorende kostenplaatje'. De werkgroep zei toe alles te zullen onderzoeken. Greta Kingma deed nog een oproep voor extra vrijwilligers in de Spiker. Eelke Goodijk vroeg de aanwezigen om vooral respons te blijven geven, tevens vroeg Eelke om hulp van deskundigen op bouwkundig, financieel en juridisch gebied. Zij kunnen een dankbare aanvulling zijn voor het de werkgroep. Vervolgafspraak Leidt de bijeenkomst met Kwadrant, gemeente Dongeradeel, Thús Wonen en de werkgroep tot niets, dan wordt er serieus nagedacht over het oprichten van de dorpscoöperatie, dit geeft mogelijk meer body richting de gesprekspartners. Hier is echter wel een mate van deskundigheid voor nodig. VERSLAG EN FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA