Op zoek naar bomresten in het Noarderleech

Hallum - Medewerkers van AVG Explosieven Opsporing Nederland zijn maandag in het Noarderleech bij Hallum begonnen met het zoeken naar bommen en granaten of restanten daarvan uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied waar Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea volgend jaar graag willen beginnen met het graven van een uitstroom voor het nieuwe gemaal Fiifhuzen, werd in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als oefenterrein voor bommenwerpers en jachtvliegtuigen. Er werden daar scheepswrakken neergelegd die als doel werden gebruikt. AVG heeft in opdracht van Wetterskip Fryslân eerder al een vooronderzoek gedaan en op ongeveer tweehonderd verdachte plaatsen wordt nu gegraven. De speurders gaan er vanuit dat hoofdzakelijk resten van oefenbommen en scherven van granaten worden gevonden, die niet gevaarlijk zijn.

Het is overigens nog maar de vraag of de voorbereidingen op het gemaal allemaal door kunnen gaan. Henk de Vries zei als directeur van It Fryske Gea op 14 april in de raadsvergadering in Ferwert dat de schep niet eerder de grond in gaat, dan dat er overeenstemming is met alle pachters van het buitendijks gebied. Dat is nog steeds niet het geval. Deze week is daarom door veehouder Pieter Bouma protest aangetekend tegen het graven naar bommen in het land dat hij pacht. Woensdag werden de werkzaamheden in dat gebied daarom voorlopig stil gelegd.   FOTO BRAM BURUMA