60 jaar vrouwengroep Paesens Moddergat

Paesens -  Afgelopen week was het feest bij de Christelijke vrouwengroep uit Peasens Moddergat. Deze bestond namelijk zestig jaar. De leden konden op deze jubileumavond genieten van een warm buffet, afgewisseld met liedjes en sketches.

Op de jubileumavond werd door presidente Janet Groen - de Boer herinnert aan de oprichtingsdatum. De vrouwenvereniging begon toen met dertig leden. 'Nu, zestig jaar later, zijn er nog steeds dertig leden en dat is best bijzonder voor een vereniging in een krimpend dorp van 850 naar 600 inwoners waarvan het merendeel man is'. Janet Groen-de Boer had dit uitgezocht via het archief van gemeente Dongeradeel. De vereniging, opgericht op 22 november 1956, ging in 1999 verder als Christelijke vrouwenvereniging Paesens Moddergat, na een fusie van de bonden NCVB en CPB. In 2001 is de vrouwenvereniging uit de overkoepelende bond gestapt en gingen ze verder Christelijke vrouwengroep (CVG). 'Veel jonge vrouwen denken dat wij een 'oude' vrouwengroep zijn met alleen maar oubollige spelletjes op onze groepsavonden en dat is dus niet zo', volgens Janet Groen - de Boer. 'Iedere vrouw uit Paesens Moddergat mag lid worden'. In 2004 werden er in een jaar zelfs achttien nieuwe leden bij geschreven. Eén keer per maand komt de CVG bij elkaar met als doel het werken aan vorming en ontwikkeling van al haar leden. Dit in alle verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale vraagstukken. Als grondslag gaat men er van uit dat Gods woord een Christelijke levensovertuiging, toetssteen en een richtsnoer is. Het jaarprogramma loopt van september tot april. Dit jaar begon de CVG met een diapresentatie en teksten over de schepping. Verder zijn er sprekers op uitnodiging, wordt het kerstfeest gevierd en wordt er elk jaar een uitje georganiseerd naar een musical of iets dergelijks. Tijdens wereldgebedsdag wordt er ook een bijdrage geleverd door de CVG in de kerkdienst. Iedere samenkomst begint met een meditatief moment bestaande uit gebed, bijbellezing, lied en voordracht. Hierna volgt dan de activiteit. Tijdens de samenkomsten in de Wynroas in Paesens staat er een collectepot voor een goed doel. Dit jaar is de collecte bestemd voor Palliatieve zorg. De vereniging kan terug zien op een leuk jubileumfeest en nodigt iedereen uit om een keer te komen kijken bij de CVG. Iedereen is welkom. VERSLAG EN FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA