Donateur schenkt € 100.000 voor onder andere kerk in Raard

Raard - Een donateur uit het zuidwesten van Fryslân heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken honderdduizend euro geschonken voor het behoud van twee kerken. Het grootste gedeelte van het bedrag gaat naar het instandhoudingsfonds voor de kerk van Raard (D), zodat het toekomstige onderhoud van dit kerkje is veiliggesteld. De rest van het bedrag mag worden gebruikt voor de restauratie van de kerk van Dedgum.

De schenking kwam totaal onverwacht voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken. ,,Het stond zo maar op onze bankrekening”, vertelt directeur Gerhard Bakker. Samen met voorzitter Jan Kersbergen heeft hij de schenkers thuis bezocht. Ze willen niet met name genoemd worden en ook hun woonplaats moet geheim blijven. Bakker: ,,Het blijkt een donateur van het eerste uur te zijn, die meteen bij de oprichting in 1970 zich heeft aangemeld. Hij vertelde dat ze altijd gewoon en sober hebben geleefd. In overleg met de kinderen is besloten dit bedrag aan de Stichting te schenken. Anders zou een groot deel naar de fiscus gaan. De Stichting is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Wie aan ons schenkt, hoeft geen successierechten te betalen.” De liefde voor de Friese kerken zit diep bij de schenker, heeft Bakker gemerkt. ,,Hij zei: wat is Fryslân nog als de kerktorens uit het landschap zouden verdwijnen?” Er zijn ook religieuze motieven. ,,Deze donateur is nog van de generatie die het kerkgebouw heel sterk beleefde als huis van God. Nu de kerken krimpen en moeten bezuinigen, wordt er minder waarde gehecht aan gebouwen en wordt het theologisch accent verschoven van het gebouw naar de gelovigen. De stenen worden minder belangrijk. Het is in dat opzicht prachtig dat deze schenkers willen helpen om de toekomst van onze kerken veilig te stellen.” De kerk van Raard (Dongeradeel) is 1979 door de Stichting overgenomen met een instandhoudingsfonds van 17.500 gulden (€ 7.941,15). Van dit bedrag is inmiddels niets meer over. De schenking die nu is binnengekomen wordt geparkeerd in een nieuw instandhoudingsfonds. Het is de bedoeling dat daar niet op wordt ingeteerd, maar dat het rendement wordt gebruikt ten behoeve van het benodigde eigen aandeel op het onderhoud. Voor iedere euro die de Stichting uitgeeft aan onderhoud, moet de helft (50%) als eigen aandeel op tafel worden gelegd. De kerk van Dedgum is in 2014 overgenomen met een instandhoudingsfonds van € 225.000. Daarvan moet € 100.000 gereserveerd worden om met het rendement daarvan het toekomstige onderhoud te kunnen betalen. De overige € 125.000 kan de Stichting inzetten voor de restauratie. ,,De totale kosten van restauratie en herbestemming tot dorpshuis worden geraamd op € 750.000. Van de provincie vragen we dit jaar € 120.000 voor de restauratie van de toren en volgend jaar € 150.000 voor het schip van de kerk. Verder doen we onderzoek naar andere subsidiemogelijkheden. De bijdrage van deze donateur komt daarbij als geroepen”, aldus Bakker.