Stalen BM'er van Ids Willemsma op Bulthuis Akwadukt gedoopt met geitenmelk

BURGUM - Het stalen kunstwerk van Ids Willems bij het nieuwe Hendrik Bulthuis Akwadukt in de Centrale As bij Burgum is vanmiddag gedoopt. Met geitenmelk.

Tekst en foto's Fokke Wester  Ids Willemsma bouwde zijn kunstwerk op uit losse stalen balkjes, die hij aan elkaar laste. Wie goed kijkt ziet de vorm van een schip, zowel van opzij als van bovenaf gezien. Wie er langs loopt of rijdt ontdekt een golvende beweging in de ritmisch gestapelde balkjes. Willemsma liet zich voor het ontwerp inspireren door de BM'er, de fameuze zeilboot die de Burgumer kapper Hendrik Bulthuis in 1926 ontwierp en opbouwde uit houten latjes. Ritsslutingen Het kunstwerk is zeven meter hoog en het ijzerwerk weegt in totaal vijf ton, vertelde Willemsma vanmiddag bij de feestelijke doop. ,,Ik ha der in goed jier mei dwaande west. It is net myn grutste byld, mar wol ien dêr't ik it meast yntinsyf oan wurke haw. Wat ik sels it moaiste fyn, dat binne dy ritsslutingen allegear. Ik ha der fantefoaren in lyts model fan makke en ik ha der lang oer dien om út te fûgeljen hoe't dat no moast, sadat it ek golvet en beweechlik is.'' Willemsma gebruikte voor het beeld cortènstaal, het zelfde materiaal dat ook is verwerkt in de grotere onderdoorgangen van de Centrale As, waaronder het Hendrik Bulthuis Akwadukt. ,,It is wat in moade op't heden, elkenien wurket der mei, mar ik wie al yn 1973 de earste dy't dit materiaal brûkte. Doe helle ik it noch út Japan wei en stie it fol mei Japanske tekens. No kinst it oeral krije'', legde hij uit. Ik smyt neat stikken De BM-er is gedoopt door wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel, Maaike Porte, pakesizzer van Hendrik Bulthuis en Burgumer Geert Steegstra, de initiatiefnemer van het kunstwerk. Aanvankelijk zou ook Willemsma het beeld mee dopen, maar, zo vernam de organisatie, het is niet gebruikelijk dat een kunstenaar zijn eigen beeld onthult. Bovendien wilde ook de kunstenaar zelf daar niet aan. ,,Ik smyt neat stikken.'' Dat de geitenmelk de traditionele champagne verving heeft meerdere redenen. Zo past alcohol niet bij een verkeersweg, vindt de organisatie en past geitenmelk juist wel bij het duurzame karakter zoals de gemeente Tytsjerksteradiel dat graag wil uitstralen. Bovendien is Willemsma gek op geitenmelk. De drank werd dan ook na de doop aan de genodigden geschonken, al hield menigeen het toch bij een alcoholische versnapering. Unanym Houkje Rijpstra is blij dat ook Tytsjerksterdadiel nu eindelijk een 'echte Willemsma' bezit, zo liet ze voorafgaand aan de doop weten. ,, Doe't dúdlik waard dat elke gemeente oan de Sintrale As in keunstwurk krije soe, wie foar ús fuort dúdlik wat it ûnderwerp wêze moast. En doe't de kommisje dy't kieze mocht it ûntwerp fan Ids Willemsma seach, wienen se it der al hiel gau unanym oer iens dat dit it wurde moast.'' Rijpstra kreeg van Willemsma een presentje: een stalen balkje waarvan er zoveel in het beeld zijn verwerkt. ,,Kinst him ek brûke as faas.''