Streekarchief geopend voor belangstellenden

Dokkum - DOKKUM - De medewerkers van Streekarchief in Dokkum namen op woensdagmiddag de belangstellenden mee naar hun schatkamer. Dat is uitzonderlijk, want normaal is de archiefbewaarplaats (kluis) niet toegankelijk voor het publiek. Het Streekarchief beheert, naast de archieven van de voormalige gemeenten Oostdongeradeel, Westdongeradeel en Dokkum ook de archieven van kerken, scholen, waterschappen, allerlei soorten verenigingen en stichting en, personen en/of families. Het archief heeft een omvangrijke boeken- en oude foto’s collectie. De bezoekers van de studiezaal kunnen gebruik maken van de inventarissen, indexen en klappers op de oude kranten. Tijdens het Open Huis van het Streekarchief werd er een beamer-presentatie van oude foto’s van Dongeradeel getoond.

FOTO'S HENK AARTSMA