Futuristisch bezoekerscentrum Hegebeintum

Hegebeintum -  Het bezoekerscentrum aan de voet van de terp in Hegebeintum lekt, het houtwerk is verrot en is kort gezegd niet meer van deze tijd. Stichting Rekreaasje en Toerisme yn Ferwerderadiel heeft  plannen voor een compleet nieuwe voorziening en dat kost ruim een half miljoen euro. Het ontwerp is al klaar, nu het geld nog.

Het huidige bezoekerscentrum werd in 1991 geopend. Dit is opgebouwd uit een voormalig noodlokaal van de basisschool in Hallum. In de loop der jaren is de voorziening uitgebreid, maar al langer niet meer van deze tijd, vinden Mient Holwerda en Ritske van der Ploeg van Stichting Rekreaasje en Toerisme yn Ferwerderadiel. Het gebouwtje is nu afgeschreven, heel onpraktisch en alles behalve energiezuinig. De voorziening moet weer een visitekaartje zijn van de grootste trekker van toeristen in Ferwerderadiel. Met architect Bauke Tuinstra van TWA-Architecten in Burdaard kwam het stichtingsbestuur tot het ontwerp voor een futuristisch bezoekerscentrum in drie verdiepingen. De huidige locatie moet daarvoor worden uitgebreid. Op de bovenste etage krijgt de bezoeker vrij uitzicht op de terp en de kerk. Centraal in het hele gebouw en op elke verdieping is de negen meter lange boorkolom met een dwarsdoorsnede van de terp. Om meer duidelijkheid te krijgen over het ontstaan van de terp, was deze boring in 2015 tegelijk met de reddingsoperatie die Stichting Alde Fryske Tsjerken om verdere verzakking van de toren tegen te gaan. Een dwarsdoorsnede van de hele boorkolom wordt in het Wereld Bodem Museum (ISRIC) teWageningen geconserveerd en krijgt een markante plaats in het nieuwe bezoekerscentrum. Meer activiteiten Hegebeintum trekt nu jaarlijks zo’n 8000 bezoekers en dat aantal groeit gestaag. Dat zijn voornamelijk mensen die de kerk met zijn unieke collectie rouwborden bekijken, toeristen ook die belangstelling hebben voor de historie van het terpenland en archeologie. Een compleet nieuwe voorziening zal een impuls zijn voor het toerisme in Ferwerderadiel, stelt het bestuur. Stichting Rekreaasje en Toerisme yn Ferwerderadiel wil vanuit het nieuwe bezoekerscentrum graag veel meer doen aan informatie, films, educatie en horeca. Misschien met arrangementen in de regio om toeristen hier ook langer vast te houden, mogelijk in samenwerking met bijvoorbeeld It Fryske Gea en projecten als Vitale Waddenkust. Gedacht wordt ook aan een belevingspad rond de terp, het beter zichtbaar maken van hoe ooit de afgravingen gingen en misschien zelfs een kijkje ín de terp. Ook wil het bestuur graag een nog nauwere samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken, die de kerk van Hegebeintum ziet als de ‘poort’ naar andere romaanse kerken in het Noorden. Er is nu startkapitaal bij elkaar gebracht door de provincie, stichting Alde Fryske Tsjerken en de gemeente Ferwerderadiel om de plannen verder uit te werken. De volgende stap is dat er vijf tot zes ton komt voor de nieuwbouw. De initiators hopen op geld uit fondsen zoals het Iepen Mienskipsfûns, het Waddenfonds, subsidies van de provincie en gemeente Ferwerderadiel. Het stichtingsbestuur gaat er vooralsnog vanuit dat de nieuwe voorziening gerealiseerd kan worden vóór Culturele Hoofdstad 2018. TEKST BRAM BURUMA