Spiker Ternaard blijft een jaar langer open

TERNAARD - Voor de sluiting van Spiker in Ternaard wordt meer tijd uitgetrokken.

Het woonzorgcentrum kan een jaar langer open blijven, tot uiterlijk eind 2018. Dit heeft zorgaanbieder KwadrantGroep besloten, na overleg met de gemeente Dongeradeel. Gisteren informeerde de KwadrantGroep, zorgaanbieder en eigenaar, de cliënten en medewerkers over haar voornemen om Spiker volgend jaar te sluiten. Na goed overleg en met instemming van de gemeente Dongeradeel, is daarna besloten hier meer tijd voor te nemen, tot uiterlijk eind 2018. De KwadrantGroep wil dit tevens benutten om samen met de gemeente Dongeradeel en woningcorporatie Thús Wonen een nieuw zorgconcept voor Ternaard uit te werken. Hierbij wordt ook de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard betrokken. De bewoners van de bovenverdieping moeten wel in de eerste vier maanden van volgend jaar verhuizen, omdat deze etage niet meer voldoet aan de brandveiligheidseisen. Zij kunnen er desgewenst voor kiezen om tijdelijk een leegstaand appartement op de begane grond te betrekken. Ook is er plaats in andere locaties, waaronder De Skûle in Metslawier en in Dongeraheem in Dokkum.