Informatiebijeenkomst over karakteristieke panden in Dokkum

Dokkum -  Dokkum is rijk aan gebouwde historie. In de binnenstad staan 260 karakteristieke panden. Buiten de bolwerken zijn er nog eens 240 gebouwen die karakteristiek zijn. Dat blijkt uit een onderzoek die in opdracht van de gemeente Dongeradeel is uitgevoerd. Op woensdagavond 16 november hield de gemeente een informatiebijeenkomst over de uitkomsten van het onderzoek. De 50 mooiste panden werden daarbij in het zonnetje gezet.

Dongeradeel wil de kwaliteit van de leefomgeving behouden en waar mogelijk versterken. Naast de historische binnenstad van Dokkum, met maar liefst 150 rijksmonumenten, zijn er in de stad meer gebouwen te vinden met bijzondere kwaliteiten die (net) niet de status van rijksmonument hebben ontvangen. De gemeente wilde weten welke panden dit zijn en heeft daarom de cultuur- en bouwhistorische waarde ervan in kaart laten brengen door architectuurhistorici van Adema Architecten uit Dokkum. Het doel van de gemeente is bewoners en eigenaren bewust te laten maken van de bijzondere waarde van hun pand. Tijdens het onderzoek is er gekeken naar gaafheid, stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische waarde. Daarvoor zijn ruim drieduizend panden van de buitenkant bekeken. Aan de hand van meer dan twintig criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ze een score gekregen. Uiteindelijk bleken 500 panden zo bijzonder dat ze als karakteristiek worden bestempeld. Het gaat om 10% van de onderzochte panden buiten de bolwerken die gebouwd zijn tussen 1940 en 1974 en 250 van de 600 onderzochte gebouwen in de binnenstad.

FOTO'S JAN VAN EMPEL