Grote opbrengst inzamelingsactie PKN Ternaard voor Voedselbank Dongeradeel

Ternaard -  'Samen houden we een voedselbankactie', met deze slogan werden de inwoners van Ternaard geattendeerd op de inzamelingsactie van de ZWO-commissie van PKN Ternaard, deze vond plaats van donderdag 27 oktober tot en met woensdag 2 november en was bestemd voor de Voedselbank Dongeradeel.

Het verzamelpunt van de producten was Spar Herder. Hier konden de producten worden achterlaten in de speciale winkelkar. De inwoners van Ternaard hadden in de periode voorafgaand van de actie al een 'boodschappenlijstje' gekregen waar verschillende producten op stonden die ideaal zijn voor de voedselbank. Met dit lijstje konden de mensen naar Spar Herder of elders om deze boodschappen te doen. Het doneren van geld was ook mogelijk. Tijdens de dankdag voor gewas en arbeid konden ook producten worden meegenomen. Deze werden neergelegd bij het liturgisch bloemstuk, gebaseerd op dankdag. Zaterdag werden zes winkelkarren vol boodschappen afgeleverd bij de voedselbank aan de Learmune in Dokkum. De vrijwilligers waren zeer blij met de geleverde producten ook omdat er op dit moment maar weinig binnenkomt en de vraag wel groot blijft. De voedselbank vraagt daarom ook aan organisaties om acties te blijven organiseren. Voor meer informatie www.voedselbankdongeradeel.nl. TEKST EN FOTO'S BOTE SAPE SCHOORSTRA