Nieuw leugenbankje in Dokkum in gebruik genomen

DOKKUM - Het nieuwe leugenbankje bij de Woudpoortbrug in Dokkum is vrijdag 11 november officieel in gebruik genomen. Wethouder Pytsje de Graaf onthulde het leugenbankje samen met een vast groepje mannen dat vaak op het bankje zit.

Tot enkele jaren terug stond er een houten leugenbankje bij de Woudpoortbrug. Vanwege vernielingen verdween deze. Een aantal weken geleden is er een stalen variant geplaatst. De mannen, die eerder bij de gemeente hadden aangegeven het leugenbankje te missen, zijn er blij mee. “Wy binne der tige wiis mei dat der wer in bankje stiet. We meie moarns graach eefkes in praatsje meitsje mei elkoar. Op it bankje, mei sa’n moai útsicht, kinne we der noflik by sitte,” aldus een van de mannen. Het groepje zit vaak ’s ochtends op het bankje en staat ’s middags op de hoek van het stadhuis. FOTO’S JAN VAN EMPEL