Kunst ontvreemd bij galeries Kunstmaand Ameland

Hollum - Enkele dagen voor de officiële opening van de Kunstmaand Ameland zijn er enkele kunstwerken verdwenen uit galeries en andere tentoonstellingsruimten. In Nes, bij de Rentmeester en in Hollum sloegen de "kunstliefhebbers" hun slag. Een grote strop voor de betrokken kunstenaars, galeriehouders en organisatie. Het tentoongestelde is niet verzekerd. Verzekeraars stellen flinke eisen aan ruimten en bewaking waar de exposities plaatsvinden. Hoge premies maken het vrijwel onmogelijk en goede dekking bij verlies te krijgen.

Afgelopen week werden de eerste vermissingen bekend. 'Ik zou mezelf niet prettig voelen als ik thuis naar een gestolen beeld zat te kijken', vertelt Margreet Halma. Bij haar verdween een klein bronzen beeld met een waarde van honderden euro's; een flinke schadepost. Verderop in de Westerlaan waren twee lege plaatsen in de expositie van textielen. Bij de molen aan de Molenweg, een zijstraat van de Westerlaan, ontbrak een beeldje. Bij de rentmeester miste een grote glazen unica vaas van Micke Johansson. De organisatie van de Kunstmaand heeft aangegeven maatregelen te hebben getroffen. FOTO JAN SPOELSTRA