Burdaarder jeugd doorbreekt betovering

Burdaard - 'Een voor een spraken de bosbewoners enkel nog met getallen. De kwade tovenaar Pier en zijn hulpje Pieterke deden een greep naar de macht van het bos. De situatie werd pas echt nijpend toen ook nog de toverspiegel van de elfenkoningin werd ontvreemd. Gelukkig waren daar de vos en de blauwe kabouter die, samen met de oude wijze kastanjeboom, een list bedachten om de betovering te stoppen.'

Het toneelstuk De spegel en de prûk werd opgevoerd door 21 jeugdleden van toneelvereniging Op mar net út ‘e Hichte. Ze hebben zes maanden geoefend onder leiding van Hantummer Hendrik van der Heide. Woensdag 2 november mochten zij eindelijk hun kunsten vertonen. In de TIBB-zaal van MFC Het Spectrum namen meer dan honderdvijftig trotse pake’s, beppe’s, heiten, memmen, broerkes, suskes en andere belangstellenden plaats. FOTO'S FRANK DE WILT