PvdA steunt Holwerd aan Zee in verkiezingsprogramma

Holwerd - In het onlangs verschenen verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ spreekt de Partij van de Arbeid haar steun uit voor het project Holwerd aan Zee. De PvdA noemt Holwerd aan Zee als voorbeeldinitiatief van betrokkenheid van de lokale gemeenschap. De werkgroep Holwerd aan Zee is blij dat ook na de verkiezingen van 2017 op de steun van de PvdA gerekend kan worden. Naast de PvdA hebben ook andere partijen de afgelopen jaren hun support uitgesproken voor Holwerd aan Zee, maar dit heeft zich (nog) niet vertaald in de verkiezingsprogramma’s van deze partijen. Wat dat betreft vertrouwt de werkgroep op de inbreng van de andere (kandidaat) Kamerleden uit Fryslân wanneer deze programma’s definitief worden vastgesteld.