Kees van der Zwaard speelt Alzh...enzo… in De Herberg in Dokkum

Dokkum - Het aantal mensen met Alzheimer zal de komende jaren toenemen. Dat betekent onzekerheid, ongerustheid en aanpassing van het leven van mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. Professionals zullen ook meer en meer moeten inspelen op de veranderende zorgbehoefte. Kees van der Zwaard treedt op woensdag 16 november om 20.00 uur op in De Herberg (Harddraversdijk 1 in Dokkum) met zijn voorstelling Alzh... enzo..., een liefdevolle en intieme theatervoorstelling over Alzheimer.

Kees van der Zwaard presenteert in zijn gevoelige, realistische en ook humoristische voorstelling, wat dementie betekent voor alle betrokkenen. Hij neemt zijn publiek op respectvolle wijze mee op de zoektocht naar herkenning, begrip en draagkracht. Dit is dé mogelijkheid om geraakt te worden door de voorstelling van Kees. De voorstelling duurt een uur. Na afloop is er de gelegenheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen. De voorstelling is gratis.  Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de gemaakte onkosten. Iedereen is van harte welkom.