Noa Daannette Groenevelt nieuwe kinderburgemeester Dongeradeel

Dokkum -  Woensdagmiddag 26 oktober was een hele spannende middag voor de dertien kandidaten die meededen aan de verkiezing voor de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Dongeradeel. Zenuwachtige maar tevens vastberaden koppies in de raadszaal van het gemeentehuis te Dokkum, waar de jury om 14.00 uur plaatsnam, waarna de kinderen zich ieder in drie minuten moesten presenteren.

De verkiezing werd geopend door de voorzitter Rebecca Slijver en de jury werd voorgesteld aan de kandidaten. Burgemeester Marga Waanders, huidige kinderburgemeester Chloë Monsma, CDA-raadslid Romke Hoekstra en Janny van Midlum-Huisman van Algemeen Belang Dongeradeel stonden deze middag voor de moeilijk taak om uit alle kandidaten de nieuwe kinderburgemeester te kiezen. Remco mocht als eerste zijn presentatie doen, gevolgd door Fajah, Larissa, Tirsa, Elleke, Leroy, Bente Myrian, Noa Daannette, Anouk, Suzanne, Ketsia, Rensje en tot slot Tom. De kinderen, allen 10 tot 12 jaar oud, zetten hun beste beentje voor en vertelden wie ze zijn, wat hen een goede burgemeester zou maken en wat hun motivatie was. De meest mooie, maatschappelijk verantwoorde  en creatieve doelen passeerden de revue. Zoals meer aandacht voor muziek, voor ouder- en kindermishandeling, voor kinderen met een beperking, het zwerfafval moest worden aangepakt, evenals het pesten. Meer winkels in de omliggende dorpen, meer hondentoiletten en anti-poepbordjes bij scholen en speelplaatsen, meer aandacht voor de dieren en dierenopvang, meer speeltuinen, meer activiteiten voor kinderen tijdens vakanties, meer aandacht voor minderbedeelde kinderen en voor de voedselbank. Verder kreeg de jury geweldige tips, zoals lantaarnpalen met bewegingssensoren om energie te besparen, een mooie waterspeeltuin op de plek van de oude Trimmer en een project waarin basisscholen bij bejaardenhuizen op bezoek gaan en de kinderen en ouderen samen spelletjes kunnen gaan doen. De jury beloofde plechtig bovengenoemde plannen mee te nemen in de komende raadsvergaderingen. Alle betogen werden aangehoord, er werden vragen gesteld en vervolgens trok de jury zich terug om te overleggen welke drie kandidaten door mochten voor de tweede ronde. Na de pauze namen de kinderen weer plaats in de raadszaal en ook alle meegekomen trotse ouders, grootouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes gingen weer op hun plek zitten. Toen de jury terug kwam van hun beraad, werd bekend gemaakt welke kandidaten door mochten voor de opdracht-ronde: Fajah, Noa Daannette en Ketsia. Het drietal kreeg vervolgens elk een opdracht overhandigd door de griffier en kreeg vijf minuten voorbereidingstijd. Ondertussen maakten burgemeester Waanders en kinderburgemeester Chloë van de gelegenheid gebruik het afgelopen jaar samen door te nemen. "Knap hoe de kinderen zich presenteren en durven meedoen, sommigen kunnen volgend jaar wéér meedoen, dan zijn ze net iets ouder en maken ze een goede kans", aldus de burgemeester. "Chloë heeft óók twee keer meegedaan en won de tweede keer, ze is heel actief geweest het afgelopen jaar, heeft veel in de krant gestaan en als ze later écht burgemeester wordt, kan ze iedereen laten zien hoe het allemaal begon". Chloë kijkt vol trots terug op haar jaar als kinderburgemeester. "Ik vond het fantastisch en super leerzaam en ik vond het heel leuk om dingen te doen samen met Romke en met de burgemeester", vertelde ze enthousiast. "De anti-pestweek vond ik heel belangrijk, om zo de kinderen te leren beter met elkaar om te gaan." Als de vijf minuten om zijn, moeten de drie overgebleven kandidaten hun finale-opdracht uitvoeren. De één mocht een Nieuwjaarstoespraak houden, de tweede mocht de Koning welkom heten en hem iets vertellen over de stad Dokkum en de derde mocht vertellen hoe zij de anti-pestweek zou aanpakken. Er volgde opnieuw een kort juryoverleg en dan is het moment, waar alle kinderen vol spanning op gewacht hebben, daar. Aan jurylid Janny de eer om de uitslag bekend te maken en na haar complimenten aan de andere kandidaten te hebben gegeven, benoemde zij Noa Daannette Groenevelt tot de nieuwe kinderburgemeester van het schooljaar 2016-2017! Bloemen, felicitaties, foto's en gelukwensen volgen. "Wat fantastisch! We zijn helemaal trots! Ze weet altijd heel goed wat ze wil en hoé ze iets wil," was de eerste reactie van een stralende moeder. "Wat zo mooi is," vervolgde een trotse grootmoeder, "moeders had een mooi jurkje gekocht, maar dit is veel beter, allemaal dezelfde shirts aan, allemaal gelijk," waarmee ze refereerde aan de speciale t-shirts die alle kandidaten vanmiddag droegen en mochten houden als aandenken aan hun deelname. In de raadsvergadering van donderdag 27 oktober vindt om 19.30 uur de installatie van de nieuwe kinderburgemeester plaats. Ook wordt er dan afscheid genomen van de huidige kinderburgemeester Chloë Monsma. "Ik ben heel erg blij, héél erg blij, ik had ook goed geoefend en ben ook heel erg enthousiast," reageerde Noa Daannette. "Een jaar geleden toen dacht ik, is er een nieuwe kinderburgemeester? Daar had ik ook wel aan mee willen doen. Toén was ik te laat, maar nú ga ik ervoor!" Noa Daannette is 11 jaar en leerling aan de Eben Haëzerschool te Dokkum. "Ik wil natuurlijk wat met de armoede doen, en tegen pesten en de intocht van Sinterklaas, dat is allemaal hardstikke leuk", aldus Noa Daannette. "Ik heb er heel veel zin in!" TEKST MARJAN REIJENGA, FOTO JAN VAN EMPEL