Ynspiraasjejûn Leeuwarden-Fryslân 2018 op 24 oktober in Hegebeintum

HEGEBEINTUM - In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Maar het gaat in 2018 niet alleen om Leeuwarden, maar om de hele Friese ‘mienskip’.  In heel Fryslân worden allerlei culturele activiteiten en projecten georganiseerd. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe activiteiten, ook bestaande projecten kunnen aansluiting zoeken bij KH2018.

Nieuwsgierig naar wat er van de gemeente Ferwerderadiel en van Stichting KultureleHaadstêd 2018 verwacht kan worden? Benieuwd naar de mensen van die van plan zijn om in 2018 een activiteit of project te organiseren? Kom dan naar de informatieavond die de gemeente Ferwerderadiel binnenkort organiseert voor inwoners, verenigingen en organisaties in Ferwerderadiel met een idee voor een activiteit of project in 2018. Iedereen is van harte welkom op 24 oktober in bezoekerscentrum Terp Hegebeintum (Pypkedyk4, Hegebeintum) voor deze "Ynspiraasjejûn Leeuwarden-Fryslân 2018". De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. De gemeente Ferwerderadiel, KH2018 en Keunstwurk informeren de bezoekers tijdens deze bijeenkomst over 2018. Voor het bijwonen van de bijeenkomst is aanmelding gewenst. Dat kan bij Steven de Boer, medewerker cultuur van de gemeente Ferwerderadiel, via s.de.boer@ferwerderadiel.nl of door te bellen naar 0518-418891. Ook voor vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst kan men contact opnemen met de gemeente Ferwerderadiel.