Red de Sionsberg stuurt open brief aan MCL en Nij Smellinghe

DOKKUM - Overname van Sionsberg in Dokkum door MCL en Nij Smellinghe, samen met de contractpartners ZuidOostZorg, Kwadrantgroep en GGZ Fryslân, steekt een spaak in het wiel van de goede zorgverlening die door de huidige Sionsberg ondernemers op gang is gebracht. Sionsberg haalde afgelopen jaar bijna 18.000 patiënten: meer dan voor het faillissement en een aantal dat naar verwachting verder toeneemt.

In een Open Brief vandaag aan de twee ziekenhuisbesturen spreekt Stichting Red De Sionsberg van een onnodige “agressieve overnamepoging’’. Bedoeld om DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, twee van de huidige Sionsberg-ondernemers, buiten spel te zetten. ‘’Pas hersteld vertrouwen van patiënten en huisartsen wordt dan opnieuw geschokt! Goed lopende zorgpraktijk wordt onnodig in de waagschaal gesteld. Publieke instellingen als MCL en Nij Smellinghe mogen hun goede naam en het geld van premiebetalers daar niet aan besteden. Dit riekt naar misbruik van marktmacht en leidt tot geldverspilling’’, aldus Red De Sionsberg. De Open Brief is gericht aan de bestuurders K. Donkervoort en N.M.H. Hoefsmit van Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Aanleiding is de alternatieve contractaanbieding voor Sionsberg waarover wordt onderhandeld met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Sionsberg ondernemers. De stichting baseert zich op cijfers en opinies van huisartsen en specialisten, die begin vorige week openbaar zijn gemaakt in het Witboek Sionsberg (zie: www.reddesionsberg.com/witboek). De Open Brief wijst ook op het tegenstrijdige beleid van De Friesland en de alternatieve contractpartners: bestuurlijke strategie botst met wat artsen en specialisten willen in het belang van de patiënt. Samen met ZuidOostZorg is DFZ bezig in Dokkum een stedelijk model van anderhalvelijnszorg uit te rollen dat volgens de regionale huisartsen slecht past bij de plattelandsomgeving van Noordoost Fryslân. De huisartsen werken zelf met Sionsberg specialisten aan zo’n 14 innovatieve zorgconcepten. Ze sluiten beter aan bij de regio en leveren effectieve zorg en kostenbesparingen op. MCL en Nij Smellinghe wordt verder voorgehouden dat een overnamepoging botst met de wens van hun eigen medisch specialisten, die juist positief zijn over de lopende samenwerking met Sionsberg. Cardiologen, KNO-artsen en kaakchirurgen, werkzaam in zowel MCL en Nij Smellinghe als Sionsberg, pleiten voor meer Sionsberg faciliteiten en uitbouw van de samenwerking. Patiënten naar Dokkum doorsturen helpt ook het knelpunt van oplopende wachttijden te verlichten. In de praktijk is dit laatste al gaande. Ca. 8% van de patiëntentoeloop in Dokkum wordt doorgestuurd vanuit Leeuwarden en Drachten.