Watertoerist waardeert Dokkum

DOKKUM - Om de watertoerist in Dokkum nog beter te kunnen bedienen, voerde programmabureau Súd Ie en Wetterfront Dokkum afgelopen zomer een onderzoek uit. In het onderzoek werden de waterrecreanten gevraagd naar hun mening over de watersportvoorzieningen in de stad. Over het algemeen heerst er grote tevredenheid. De verbeterpunten die de respondenten aangaven, worden nu aangepakt.

Zo’n 250 respondenten namen deel aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek gaven een positief beeld weer. Met name de kwaliteit van de ligplaatsen en de hygiëne van de sanitaire gebouwen worden als zeer goed ervaren. Ook de gastvriendelijkheid van havenmeester Gerke Jagersma wordt gewaardeerd. Het feit dat het huisvuil van boord wordt opgehaald, ervaart de watertoerist als een unieke en luxe voorziening. Dokkum kent dan ook veel herhaalbezoeken. Verbeterpunten zijn er onder andere bij de watertappunten en de Wi-Fi-verbinding. Het onderzoek wijst uit dat de mogelijkheden voor het tanken van water op dit moment onvoldoende zijn en dat de Wi-Fi-verbinding bij aanlegplaatsen eveneens nog te wensen over laat. De gemeente brengt de watertappunten voor het volgende vaarseizoen verder op orde. Kabel Noord heeft aangegeven in november een nieuwe voorziening te plaatsen waardoor het bereik verbetert. Vervolgens worden er extra metingen uitgevoerd ter controle. De afgelopen jaren is vanuit het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum gewerkt aan het op diepte brengen van de stadsgrachten, het aanleggen van water- en stroompunten, douchegelegenheden en elektrische oplaadpunten. Nu vervolgens de puntjes op de i worden gezet, voldoet Dokkum als watersportstad volgend jaar nog beter aan de wensen van de waterrecreant.