Gastles Esther Hanemaaijer op Dockinga VMBO-G

DOKKUM - Esther Hanemaaijer, CDA- fractievoorzitter in de gemeenteraad van Dongeradeel, tevens kandidaat Tweede Kamerlid, verzorgde vrijdag een gastles voor de eindexamenleerlingen Geschiedenis en Staatsinrichting aan het Dockinga College VMBO-GT (Chr. Mavo) aan de Woudweg. Ze vertelde hoe politiek 'werkt' en waarom ze politiek actief is.

De leerlingen hadden met behulp van de waardenwijzer een verkiezingsaffiche gemaakt. Deze moest duidelijk maken bij welke politieke hoofdstroming ze zich het meest thuis voelden (socialist, liberaal of confessioneel). Mevrouw Hanemaaijer beoordeelde de resultaten. Daarbij lette ze vooral op of de leerlingen niet alleen aan zichzelf dachten, maar ook aan anderen. Lobke de Vries (Ternaard) ging met de eerste prijs naar huis, gevolgd door Sil van der Land (Aalsum) en Femke Slagman (Morra). Meteen na de herfstvakantie gaan de leerlingen op excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag.