Zestig jaar De Eendracht Marrum

MARRUM -   Met show, een rondgang door het dorp, onderscheidingen voor trouwe leden, een feestavond en heel veel trommelgeroffel vierde drumband De Eendracht van Marrum zaterdag het zestigjarig bestaan met leden, oud-leden en andere dorpsgenoten. Hoogtepunt was ’s middags een streetshow in eigen dorp en voor een groot publiek afsluitend een optreden op het voetbalveld van de topshowkorpsen Adendo Sneek en Takostu uit Stiens.

Drumband De Eendracht lijkt niet weg te denken uit het straatbeeld van Marrum en Westernijtsjerk, maar tijdens de feestelijkheden werd toch duidelijk gemaakt dat het met nu een vijftiental leden uit verschillende plaatsen zeker niet gemakkelijk is om De Eendracht op de been te houden. Terwijl in omringende dorpen de drumband allang geschiedenis is, verleent De Eendracht nog regelmatig medewerking aan activiteiten in het dorp. Belangrijk is vooral ook dat er nog steeds voldoende aanwas is van jeugdleden, maakte voorzitter Anne van Oosten duidelijk. De trommelaars van De Eendracht stonden tijdens de afsluitende feestavond op het podium met een show en in het dorpshuis was ook een gastoptreden van de percussiegroep Afslag Sneek, de slagwerkgroep van Advendo. Voor de Marrumers lijkt het nu al haast zeker dat er volgend jaar weer een feestavond is. De grote animator en instructeur van de drumband Douwe van Oosten (67) is dan zestig jaar lid van ‘zijn’ drumband.