Lifestylemarkt “Rûnom de Donger” in Oosternijkerk groot succes

OOSTERNIJKERK - Onlangs werd in Oosternijkerk op initiatief van de dorpsbelangen Nes en Oosternijkerk een lifestylemarkt gehouden. Deze markt is zeer goed bezocht.

Om 13.00 werd de markt geopend door Anke Bijlsma. Zij bracht naar voren dat hoewel we in een krimpregio wonen, waar we veel te maken hebben met vergrijzing, onze voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen voor ouderen maar ook voor onze kinderen op peil moeten houden. Anke maakt ook deel uit van het actiecomité Red de Sionsberg en benadrukte dat het behoud van De Sionsberg voor onze regio heel erg belangrijk is. Na deze officiële opening kwamen de buurtsportcoaches in actie. Samen met de oudste groepen van de Foeke Sjoerdskoalle deden ze buiten aan sport en spel. Op de markt was het gezellig druk, met bezoekers uit de hele regio. Bezoekers konden zich laten informeren op het gebied van wonen, zorg en welzijn en hier werd gretig gebruik van gemaakt. Bezoekers waren enthousiast en vonden het verrassend wat er, op dit gebied, in onze regio allemaal mogelijk is. Ook de standhouders waren zeer tevreden over deze dag. Zij wisten contacten te leggen en afspraken te maken. Hoewel de social media van grote invloed is op ons leven, was deze markt een unieke gelegenheid waar vraag en aanbod elkaar fysiek konden treffen. Mensen hebben vooral behoefte aan sociale contacten, elkaar te ontmoeten en dat is bij dezen dan ook gebeurd. De kracht van een krimpgebied is dat we zien naar de kansen, dat instanties met elkaar samenwerken, dat niet iedereen op zijn eigen eilandje opereert en dat we omzien naar elkaar. Buiten had Hoogland attractieverhuur speeltoestellen neergezet, waarin de jeugd zich prima kon vermaken. Ook waren de standhouders zeer tevreden over de prima organisatie van het geheel en de uitstekende catering van het dorpshuis. De organisatie kan dus terugzien op een zeer geslaagd evenement.