Leerlingen Dockinga College vmbo-gt in het spoor van Bonifatius naar Fulda

DOKKUM - Een groep van 23 leerlingen en drie docenten van het Dockinga College vmbo-gt brengt deze week een bezoek aan de Konrad Adenauer Schule uit Petersburg-Fulda. Men doet dit in het kader van het uitwisselingsproject “In the footsteps of Bonifatius”, dat beide scholen vorig jaar opstartten. Een groep Duitse leerlingen bracht toen in mei een bezoek aan Dokkum. De leerlingen en docenten verblijven in gastgezinnen.

De scholen ontvangen voor het project financiële steun van het Europees Platform en een bijdrage het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda en de leerlingen betalen een bescheiden eigen bijdrage. Het doel achter het project is vooral om leerlingen van beide scholen de kans te geven de vreemde talen (in het bijzonder Engels)  communicatief te gebruiken en hun blik op de wereld te verbreden. Hierbij wordt gewerkt rond de levensgebieden politiek, economie en cultuur. Ook moeten de leerlingen zich oriënteren op beroep en arbeid in de eigen regio en die in de industriestad Fulda en omgeving. Uiteraard worden enige producten uit Dokkum meegenomen voor de gastgezinnen. Ook in Fulda zal er net als tijdens de Dokkum-ontmoeting ruimte zijn voor educatieve, culturele en sportieve samenwerking en ontmoeting tussen de leerlingen en hun Duitse leeftijdsgenoten. Zo bezoeken de leerlingen lessen op de Konrad Adenauer Schule, gaan ze een trektocht maken naar de Wasserkuppe, een heuvel bij Fulda, en wordt een bezoek gebracht aan de Domkerk en het graf van Bonifatius. Dinsdagmiddag wordt de groep ontvangen door burgemeester Wehner van Fulda. De leerlingen verblijven bij elkaar in gastgezinnen, zodat ze niet alleen op school, maar ook thuis bij elkaar in de keuken kunnen kijken. De groep keert vrijdag terug naar Dokkum.