39 koren zingen tijdens Frisia Cantat in Dokkum

DOKKUM - De KCZB Regio noord organiseerde vandaag Frisia Cantat in Dokkum, een korendag waar maar liefst 39 koren uit het hele land aan meededen.

De Friese korendag wordt al jaren lang gehouden en is uitgegroeid tot een prachtig tweejaarlijks evenement waar rond de dertig verenigingen graag voor het voetlicht treden. Jarenlang werd de korendag gehouden in het voorjaar in Joure en later werd het Bolsward. In 2014 heeft de organisatie besloten om met Frisia Cantat de provincie door te trekken en werd gekozen voor de stad Franeker. Voor 2016 is gekozen voor het noord-oosten van de provincie Friesland en werd er gekozen voor Dokkum. 39 koren, goed voor zo'n duizend deelnemers, traden op in vier kerken, de Grote of Martinuskerk, de Rooms Katholieke Sint-Bonifatiuskerk, de Doopsgezinde/Remonstrante Kerk en de Chr. Gereformeerde Kerk De Oase. Het is traditie bij Frisia Cantat om samen af te sluiten met een gezamenlijk muziekwerk. Tijdens deze slotmanifestatie is er tevens een optreden verzorgd door Vocaal Ensembe Collage Dokkum onder leiding van Albertus de Jong. FOTO'S JAN VAN EMPEL