Nieuwe steen voor graf van Rink van der Velde

DRACHTEN/WETSENS - Op het graf van Rink van der Velde op de terp van Wetsens komt een nieuwe steen. Kunstenaars Anne en Roelie Woudwijk voldoen daarmee aan de wensen van de schrijver zelf.

Op het graf van de in 2001 overleden Friese schrijver staat nu nog een houten gedenkteken. Op verzoek van Van der Velde maakte de Drachtster beeldhouwer Anne Woudwijk indertijd het monument van een stobbe, die tevoorschijn was gekomen bij graafwerkzaamheden in De Deelen. ,,Dat hie Rink van der Velde sels allegear al sa regele. Wy hawwe dy stobbe yndertiid ûndersykje litten op'e Universiteit fan Grins en dêr ha se útfûn dat it giet om in beam fan sa'n fiiftûzen jier âld. Ik ha der in plaatsje foar makke mei syn namme en berte- en stjerdatum.'' Krijtgaaf Zo wilde Rink van der Velde het hebben en zo heeft hij het gekregen. De boomstronk die echter meer dan vijftig eeuwen in de veengrond werd geconserveerd en krijtgaaf naar boven werd getakeld, heeft de afgelopen vijftien jaar in weer en wind zwaar te lijden gehad op de terp van Wetsens. En dat had Van der Velde ook wel voorzien. ,,Hy hat doe al tsjin my sein, dat as er der net mear goed útseach, dat der dan mar in stien op moast'', zegt Woudwijk. In overleg met Mineke van der Velde-Bekkema, de weduwe van de schrijver, hebben Anne Woudwijk en zijn dochter Roelie nu een nieuw monument gemaakt. Anne vond de steen na een lange zoektocht bij een bedrijf in Hattum, onder Zwolle. ,,Dit is basalt, stien út it binnenste fan de ierde, sa âld as de wrâld sels. Dit hat floeibere magma west en it is stadich omheech treaun.'' Deze steen overleeft iedereen, zegt de kunstenaar. Polijsten ,,Het zijn de zelfde stenen die ook worden gebruikt om bijvoorbeeld oevers te verstevigen'', legt Roelie uit. Zij beitelde de eenvoudige, strakke letters uit de steen, werk dat ze vaker doet voor grafmonumenten. De letters zijn zwart geverfd en dat zal om de paar jaar bijgewerkt moeten worden. De steen is verder niet bewerkt, alleen de onderkant is recht gezaagd. ,,Het is een mooie steen, ook aan de achterkant. De kleur is prachtig en hij zou ook heel mooi worden als je hem gaat polijsten, maar dat was dus niet de bedoeling.'' Vanochtend kwam Mineke van der Velde het resultaat bekijken in de werkplaats op het erf van Roelie Woudwijk in Opeinde. ,,Prachtich is it wurden. Ik tink dat Rink it ek moai fynt. Nee, it wit net oft er it noch sjen kin, soks wit gjin minsk. Mar ik fertel it him jûn wol.'' Meest succesvolle schrijver Rink van der Velde geldt als de meest succesvolle Friese schrijver aller tijden, met meer dan dertig titels op zijn naam en meer dan 200.000 verkochte boeken. Kijk hier voor meer informatie over Rink van der Velde en zijn belang voor de Friese literatuur. De literaire prijs van de gemeente Smallingerland is naar hem genoemd en zijn woonarkje in De Veenhoop is tegenwoordig beschikbaar voor schrijvers. Zijn rubriek Bokwerder Belang in de Leeuwarder Courant heeft nog altijd navolging.