Engwierum heet vluchtelingen welkom

ENGWIERUM - Sinds begin 2016 wonen vier vluchtelingen in Engwierum, die na hun moeilijke en vaak gevaarlijke overtocht uit hun thuisland, in Nederland asiel hebben aangevraagd en nu een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dit viertal is afkomstig uit Eritrea en Soedan, landen die al jaren verscheurd worden door oorlogsgeweld.

Nadat de vier vluchtelingen eerst gehuisvest waren in tijdelijke noodopvang en asielzoekerscentra, kon voor hen gelukkig een eigen woning gevonden worden in Engwierum, in enkele leegstaande seniorenwoningen aan de Kampen. Van meet af aan heeft de organisatie Vluchtelingenwerk Noord-Nederland zich om hen bekommerd en hen begeleid bij het vinden van een geschikte woonplek, waar ze nu een nieuw leven moeten gaan opbouwen. Maar hoe vind je je weg in zo’n Fries dorpje, hoe leer je de mensen kennen en hoe word je uiteindelijk deel van de dorpsgemeenschap? Al snel nadat de vluchtelingen waren aangekomen in het dorp, heeft een aantal Engwierummers de handen ineen geslagen en op zich genomen om de nieuwe bewoners aan de Kampen welkom te heten en te ondersteunen bij de nieuwe start van hun leven. En er was genoeg te doen voor deze vrijwilligers: kleding en huisraad verzamelen, het inrichten, schilderen en schoonmaken van de huisjes, fietsen regelen en opknappen enzovoort. Maar ook: de vluchtelingen begeleiden bij bezoek aan de dokter, tandarts, gemeente, wooncorporatie, asieladvocaat en ga maar zo door! Wat heel erg goed heeft gewerkt, is dat een aantal dorpsbewoners (en hun gezinnen) elk een van de vluchtelingen onder de vleugels heeft genomen om een vast aanspreekpunt te zijn voor alle vragen en problemen. Nu, ruim een half jaar later, zijn de aanloopproblemen aardig overwonnen en is voor de nieuwe bewoners hun officiële  inburgeringstraject van start gegaan. Ze gaan enkele dagen per week naar school in Dokkum, om Nederlands te leren (Fries komt later nog wel!) en wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Intussen hebben de Engwierumse vrijwilligers zich verenigd in het V-team, om de inburgering van de nieuwe dorpsgenoten verder in goede banen te leiden. Het moment leek nu gekomen om het hele dorp uit te nodigen met de nieuwe bewoners aan de Kampen kennis te maken. Op zaterdag 24 september was er een bijeenkomst en voorlichtingsmiddag in het Verenigingsgebouw van de Kerkgemeenschap in Engwierum, waar met de vluchtelingen kon worden kennis gemaakt, onder het genot van een hapje en een drankje. Op zondag 25 september werd in de avond in de Dorpskerk een bijzondere Sing-Inn gehouden, waarbij de vluchtelingen zich, als nieuwe leden van de dorpsgemeenschap, zelf hebben voorgesteld (in het Nederlands!). Het geheel werd omlijst met samenzang en orgelspel, en het belang van een welkome opvang van mensen op de vlucht voor geweld en vervolging werd nog eens onderstreept door Foke Dijkstra van Vluchtelingenwerk Dongeradeel en Ds. Veltman van de Kerkgemeenschap Ee/Engwierum. De Kerkenraad van Engwierum ondersteunde deze bijeenkomst door de Dorpskerk en het Verenigingsgebouw om niet ter beschikking te stellen. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de kinderen van de lokale school De Springplanke hebben meegedaan aan een tekenwedstrijd met als thema “Hoe is het als je voor oorlogsgeweld moet vluchten?” Het V-team van Engwierum kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en hoopt dat deze er toe bijdraagt dat de vluchtelingen zich in de dorpsgemeenschap echt welkom voelen en  hun plek zullen vinden.