Jubilerend mannenkoor te gast bij Pro Rege

DOKKUM - In 2015 vierde het Christelijk Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum zijn vijftigjarig jubileum onder andere met een concert in Wezep. Gastheer daar was het Christelijk Mannenkoor Laudate Deum, toen negenenveertig jaar oud. Dat het dit jaar jubilerende koor een gastconcert in Dokkum zou moeten geven, was niet meer dan logisch en dat Pro Rege daaraan zou moeten meewerken, eveneens.

Een en ander leidde zaterdagavond tot een grote massa zingende mannen in de Grote Kerk in Dokkum, die vol zat met belangstellende luisteraars. De beide koren, die voornamelijk apart optraden, werden geleid door de eigen dirigent, maar begeleid door die van het bevriende koor. FOTO'S JAN VAN EMPEL