Jubilarissen KWF Oost Dongeradeel gehuldigd

METSLAWIER - Voor de ongeveer veertig jubilerende collectanten/wijkhoofden van het KWF werd dinsdag een gezellige avond in de Skûle georganiseerd. KWF is de afkorting van Koningin Wilhelmina Fonds, oftewel kankerbestrijding.

De avond werd geopend door Tjitske Dijkstra, voorzitster KWF Dongeradeel. Zij heette iedereen welkom en sprak een woord van dank uit naar de jubilerende vrijwilligers die zich al jaren belangeloos inzetten voor de kankerbestrijding. Na een korte inleiding over de laatste onderzoeken, behandelmethodes en ontwikkeling bij kanker, werd nog eens benadrukt dat trouwe vrijwilligers voor het KWF heel belangrijk zijn en daarom in het zonnetje gezet moeten worden. Er waren negentien collectanten en vijf wijkhoofden die langer dan 12,5 jaar, en zestien collectanten en twee wijkhoofden die langer dan vijfentwintig jaar zich hebben ingezet voor het KWF. Bovendien hebben mevr. G. Dijkstra en mevr. G. Kingma uit Niawier meer dan veertig jaar gecollecteerd voor het KWF. Ook de heer H. Notenbomer uit Morra is al meer dan 40 jaar actief voor de kankerbestrijding! De jubilarissen werden bedankt met een oorkonde, een aandenken, bloemen en mooie woorden van waardering. Na een tweede kopje koffie met oranjekoek wat deels gesponsord werd door Eilard Turkstra (Ee) en bakkerij Riemersma (Kollum), werd op een sportieve manier meegedaan aan de “ren je rot” KWF quiz. Aan het eind van de avond werd iedereen nog getrakteerd op een heerlijke bonbon en wel thuis gewenst.