Negatief zwemadvies De Vleyen Ameland opgeheven

NES - (AMELAND) - Met ingang van vandaag, 21 september 2016, is het negatieve zwemadvies voor zwemwaterlocatie De Vleyen, Nes, Ameland opgeheven. Er is nog wel sprake van een licht verhoogd gezondheidsrisico vanwege blauwalg. Daarom geldt er nog een waarschuwing.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de FUMO is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.