Bonifatius mienskipsproject beloond met € 2.018,-

DOKKUM - Tijdens het Greidhoek’ festival in Wommels ontvingen vijf projecten uit het Iepen Mienskipsfûns  zaterdagmiddag ieder een bonus van 2.018,- euro. Op het podium verblijdde gedeputeerde Michiel Schrier de initiatiefnemers met een cheque voor hun project.

De projecten kregen in de tweede subsidieronde van dit jaar een bijdrage uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De Kulturele Haadstêd-organisatie selecteerde de initiatieven die een financiële opwaardering verdienen. Deze initiatieven-van-onderop zijn geselecteerd omdat ze goed aansluiten bij de doelstellingen van Kulturele Haadstêd. Bonifatius is het symbool voor Dokkum. Minder bekend is dat er vanaf het jaar 1200 achttien bierbrouwerijen en ongeveer negen jeneverstokerijen in Dokkum waren gevestigd. Het belichten van deze geschiedenis is een mooie aanvulling op de bestaande trekpleister. Stichting Dockumer Biergilde laat haar leden kennismaken met de geschiedenis van Dokkum en het Bonifatius bier. Leeuwarden-Fryslân 2018 vindt dat dit cultureel erfgoed is waar je met zorg mee om dient te gaan. En dat is wat dit project beoogd en zichtbaar wil maken. Dat past naadloos bij de doelstellingen die we met Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ook voor ogen hebben.