Winnaar feestkaatspartij Brantgum had nog nooit eerder gekaatst

BRANTGUM - Voor de jaarlijkse feestkaatspartij van Brantgum, Foudgum en Waaxens hadden 39 kaatsers zich opgegeven. Met deze 39 kaatsers konden 13 parturen samengesteld worden. Voor enkele deelnemers was dit de enige sportactiviteit van het jaar, anderen staan drie keer per week op het kaatsveld dus het niveau was erg divers. Er werd gekaatst in een winnaars- en verliezersronde, doordat er maar drie perken op het “leechje” passen vielen de laatste slagen in de avondschemering.

De tweede prijs in de verliezersronde was voor Jitze Grijpstra, Bert van der Woerdt en Jan Bandsma. De eerste prijs in de verliezersronde was voor Ruurd Toren, Sippy Hiemstra en Roy Mulder. In de winnaarsronde was de derde prijs voor M.R. van der Heide, Bauke Toren en Sally Maas. De tweede prijs ging naar Tjibbe Veenema, Sytze Wijbenga en Gerrit Dijkstra. De eerste prijs ging naar D.P. van der Schaaf, Sjouke Hiemstra en Wout Kingma. Deze laatste had nog nooit een kaatsbal van dichtbij gezien, maar ging dus wel met een krans naar huis.