Jubilarissen bij KWF Dokkum

DOKKUM - Tijdens de eerste week van september heeft de jaarlijkse KWF collecte plaatsgevonden. In Dokkum leverde de collecte een bedrag van € 8.204,42 op. Dit bedrag is iets lager dan vorig jaar, maar desondanks zijn de vrijwilligers tevreden. Het bedrag is niet alleen ingezameld door middel van de deurcollecte, maar ook middels collectebussen in winkels en sponsoring van bedrijven.

KWF staat voor Koningin Wilhelmina Fonds welke geld inzamelt voor kankeronderzoek. Het aantal mensen dat te maken krijgt met kanker lijkt hand over hand toe te nemen. Onderzoek is hard nodig naar de oorzaken en behandelmethoden, om de ziekte te kunnen bestrijden. Dat lukt steeds beter, maar nog steeds overlijden er jaarlijks heel veel mensen aan kanker of leven in de greep ervan. Daarom hebben ook dit jaar heel veel vrijwilligers zich in gezet om de collecte tot een succes te maken. Veel van die vrijwilligers doen dat al heel lang. In Dokkum was er dit jaar weer een hele groep vrijwilligers die jubileerden: twaalf jubilarissen die zich al 12,5 jaar hebben ingezet en een persoon die dat zich al 25  jaar trouw inzet. Dat is geweldig en hartverwarmend. KWF heeft hen daarom bedankt met een bloemetje, enkele woorden van waardering en een speldje. Op de foto is een deel van de jubilarissen. te zien. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij het KWF.