LTO Noord op scherp over peilproef Lauwersmeer

LAUWERSOOG - Er zijn plannen van de provincie Groningen om een proef te starten waarbij het peil in het Lauwersmeer wordt verhoogd. De provincie heeft hier een watervergunning voor aangevraagd bij het waterschap Noorderzijlvest. LTO Noord volgt deze ontwikkeling vanaf het begin, om de belangen van de agrarisch ondernemers in dit gebied te bewaken. Om het riet in het Lauwersmeergebied goed te laten groeien, en jonge bomen zich niet te laten ontwikkelen, zou het peil in het Lauwersmeer met 40 cm verhoogd moeten worden. Dat heeft onder meer nadelige gevolgen voor de agrarisch ondernemers in een groot gebied rond dit meer. Zij vrezen schade door vernatting en toenemende verzilting van hun percelen.

In de komende weken wordt de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet gedaan door de provincie. Hierin verzoekt de provincie aan het waterschap om de peilproef uit te voeren. In deze aanvraag zal ook duidelijk gemaakt moeten worden hoe de metingen plaatsvinden en op welke manier de veiligheid gewaarborgd wordt. Op deze vergunning is inspraak en beroep mogelijk. Ook is er op 21 september gelegenheid om in te spreken in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest. LTO Noord zal dit doen. Eind 2015 heeft LTO Noord, mede namens de afdeling De Marne, een zienswijze ingediend tegen het Natura 2000 beheerplan Lauwersmeer en de hierin voorgestelde peilproef. Eind augustus is een Nota van Antwoord ontvangen: het Rijk/de Provincie vonden de zorgen van LTO Noord onterecht. De aanvraag van een watervergunning voor de proef kan dus doorgaan. LTO Noord zal hier op alle mogelijke manieren op reageren.