Weg tussen Torenstraat en Kloosterbrugje niet toegankelijk voor verkeer

DOKKUM - Sinds 12 september is de weg tussen het Kloosterbrugje en de Torenstraat in Dokkum opgebroken en dus niet toegankelijk voor het verkeer. Door de firma Faber wordt er aan de weg gewerkt. Dit is nodig omdat er verzakkingen zijn in de weg en er gevaarlijke situaties daardoor kunnen ontstaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden tussen de twee en drie weken.

FOTO JAN VAN EMPEL