Werkzaamheden Lauwersseewei op schema

DOKKUM - De werkzaamheden aan de Lauwersseewei bij Dokkum – die sinds zondagavond begonnen zijn – liggen op schema. Het is ideaal weer om te asfalteren en er is daardoor zelfs een kleine voorsprong. Toch blijft de weg nog tot en met 25 september afgesloten. De Schreiersbrug is deze week via de parallelweg nog wel toegankelijk, maar volgende week is deze helemaal afgesloten. Zo kunnen ook de aansluitingen op De Centrale As gemaakt, zodat die nieuwe weg op 7 oktober volledig toegankelijk wordt.

Het verkeer moet twee weken lang omrijden via Metslawier en Ternaard. Verkeer naar de Waddeneilanden kan Dokkum het beste mijden. De werkzaamheden duren tot en met 23 september, maar in verband met het sportevenement op De Centrale As blijft de weg gesloten tot en met 25 september. Ondernemers van bedrijventerrein Hogedijken in Dokkum kunnen van 12 t/m 18 september nog gebruikmaken van de parallelweg over de Schreiersbrug. Van 19 t/m 23 september moeten zij omrijden. Voor fietsers geldt hetzelfde; zij kunnen omrijden via de Woudpoortbrug. In de tweede week van de afsluiting wordt de Schreiersbrêge van een nieuwe slijtlaag voorzien, zodat deze ook direct helemaal klaar is voor de nieuwe verkeerssituatie. Maandag wordt overigens direct een evaluatie gehouden over de ingezette omleiding die via de Hantumerweg in Dokkum loopt. Een groot deel van de nieuwe verkeerssituatie bij Dokkum wordt al goed zichtbaar. Alle voorbereidende werkzaamheden voordat er geasfalteerd kon worden zijn inmiddels afgerond. De grootste klus daarbij was het plaatsen van de liggers voor het nieuwe viaduct over de Trekwei N910 bij Dokkum. Die liggers hebben een lengte van circa 20 meter en zorgen samen voor een overspanning van 57 meter. Van het asfalteren in de  weilanden bij Dokkum had het verkeer weinig tot geen last. Na de omleidingen die twee weken in beslag namen, worden nog wel enkele werkzaamheden uitgevoerd. Deze hebben alleen niet zo’n grote impact als de stremming van komende week.