Spannende DSD-federatiepartij in Morra-Lioessens

MORRA/LIOESSENS - Afgelopen zaterdag was het tijd voor de slotwedstrijd van het federatiekaatsen, de dag dat de prijzen in het Weidenaarsklassement worden verdeeld.

Bij de dames hadden zich vier parturen opgegeven. Dit betekende dat hier competitie-gekaatst ging worden. Hier was de eerste prijs voor Margriet Wijtsma, Nynke Dijkstra en Gryte Hoekstra. De tweede prijs werd gewonnen door Hilde Seepma en Johanna Bos. In de B-klasse waren er zes parturen, hier werd in twee poules gekaatst. Hier ging de finale tussen het partuur van Wiebe Westra, Sytze Aagtjes en Dirk Pieter van der Schaaf tegen het partuur van Douwe Wierstra, Jan Jippe Holwerda en Thomas Prins. Uiteindelijk werd de finale gewonnen door het partuur van Wiebe Westra. Verder was er nog een derde prijs voor het partuur van Waatze de Vries, Oene van der Woude en Durk Pieter Hiemstra. In de A-klasse hadden zich twaalf kaatsers opgegeven, wat resulteerde in vier parturen. Hier werd dus ook gekaatst voor de competitie. Doordat het partuur van Wilbert Hiemstra, Jan Jacob Klimstra en Germ Hein Wijtsma al hun partijen wisten te winnen, wonnen zij terecht de krans. De tweede prijs hier was voor het partuur van Bouwe Stiemsma, Meindert Lieuwe Jansma en Jacob Lei.