Kinderen strijden tegen het opkomende water

Nes Ameland - Nes Ameland Op het strand bij Nes gingen vrijdag 9 september meer dan honderd Amelander kinderen de strijd aan tegen het zeewater en tegen elkaar. Tijdens deze ‘Battle of the Beach’ wonnen leerlingen van basisschool OBS It Ienster uit Ballum de prijs voor het sterkste zandkasteel. Zij maakten een bouwwerk dat het langste stand hield tegen de opkomende vloed. Een ludiek spektakel, georganiseerd door Wetterskip Fryslân, dat kinderen liet ervaren hoe belangrijk de strijd tegen het water is.

OBS It Ienster uit Ballum won tevens de prijs voor het mooiste kasteel. De Kardinaal de Jongschool uit Nes kreeg de prijs voor de beste samenwerking. Samen met directeuren Piet Heslinga en Jan Huijbers van aannemerscombinatie Jansma-Van den Herik reikte dagelijks bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân de prijzen uit. ‘Het werken aan water is nooit klaar. Het klimaat verandert, soms is er teveel en soms te weinig water. En de weersomstandigheden veranderen. Ik ben blij dat we vandaag zoveel goede bouwers hebben gezien. Want in de toekomst hebben we jullie hard nodig!’

Educatieprogramma ‘Kijk op de dijk’

Veel kinderen weten niet dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. En dat deltawerken en duizenden kilometers aan duinen en dijk ons beschermen tegen overstromingen. Met het educatieprogramma ‘Kijk op de dijk’ vertelt Wetterskip Fryslân leerlingen van basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs er meer over. Scholen kunnen gratis lesmateriaal downloaden via www.kijkopdedijkameland.nl/educatie. Ervaren dijkenbouwers kunnen gastlessen en dijkexcursies verzorgen. Inmiddels woonden ruim 700 kinderen via de dijkverbeteringsprojecten in Fryslân een gastles en/of dijkexcursie bij.

Battle of the Beach

De Battle of the Beach is een evenement van de partners van www.onswater.nl. In juli was de derde editie op diverse locaties langs de Nederlandse kust. Wetterskip Fryslân doet mee in verband met de dijkverbetering op Ameland. Tot en met 2018 versterkt het waterschap hier ruim 16 kilometer dijk. Vanwege het meest gunstige getij is gekozen voor vrijdag 9 september.