Waddenvereniging tegen gasboring bij Ternaard

TERNAARD - Donderdag maakte de NAM plannen openbaar voor nieuwe gasboringen in het waddengebied. Dit keer gaat het om een boorlocatie in Ternaard, vlak voor de kust. De Waddenvereniging verzet zich tegen alle nieuwe mijnbouwplannen in het waddengebied. De milieu/organisatie vreest voor bodemdaling en bedreiging van de unieke waddennatuur. Bovendien is gas een fossiele brandstof die bijdraagt aan klimaatverandering en zeespiegelstijging, de grootste bedreiging voor het waddengebied.

NAM wil over enkele jaren aardgas gaan winnen uit dit gasveld. Het gasveld ligt op zo’n 3,5 kilometer diepte. Een klein deel van het gasveld ligt onder land, het grootste deel van het gasveld ligt onder de Waddenzee. Om het aardgas te kunnen winnen, wil NAM over enkele jaren een boring naar het Ternaard-gasveld uitvoeren vanaf de bestaande NAM-locatie bij Ternaard of vanaf een nieuwe locatie in de omgeving.

Er is al lange tijd veel verzet tegen nieuwe mijnbouw in het waddengebied. Petities tegen gaswinning bij Terschelling en Schiermonnikoog werden door tienduizenden waddenliefhebbers ondertekend. Ook Provincie Fryslân en de Tweede Kamer zien boringen in de buurt van het unieke en onvervangbare natuurgebied en Werelderfgoed niet zitten. Op 13 september behandelt de Eerste Kamer de aangenomen amendementen voor aanpassing van de nieuwe mijnbouwwet. Als de wet wordt aangepast, is er een belangrijke stap gezet om mijnbouw in kwetsbare natuurgebieden zoals het waddengebied in de toekomst te kunnen voorkomen.

De Waddenvereniging vindt dat het waddengebied nog veel beter beschermd zou moeten worden tegen schadelijke gevolgen van mijnbouw. Ook onder de nieuwe mijnbouwwet blijft schuin boren onder het Werelderfgoed mogelijk. Zo lang er nog steeds plannen bestaan voor nieuwe gaswinningen, blijft de vereniging samen met bewoners en andere belangengroepen op alle mogelijke manieren actie voeren.