Kaatsjeugd van Ee speelt boerenpartij

EE - Op de vroege zaterdagochtend van 13 augustus verzamelde de kaatsjeugd van Ee zich op het sportveld voor de boerenpartij voor de jeugd. Deze wedstrijd wordt gesponsord door de boeren uit de omgeving van Ee. Het is de enige wedstrijd in het seizoen waarbij er door de jeugd zelf geloot wordt op het veld.

Bij de beginners werd er door vijf kaatsers gestreden om de krans. Deze was uiteindelijk voor Jannard Sipma. De tweede plaats was voor Marrit de Jong. Bij de welpen waren er maar liefst dertien deelnemers. Zij kaatsten in twee poules. De winnaars van deze poules moesten in de finale uitmaken wie er met de winst vandoor zou gaan. De nummers twee streden om de derde prijs. Die derde prijs was uiteindelijk voor Lolkje de Jong, Rienk Stellema en Perry Meindertsma. In de finale was het partuur van Martijn Mossel en Martinus Boersma te sterk voor het partuur van Annet Haaksma en Tjipke Jan Borger. Bij de pupillen was er ook een hoge opkomst: twaalf deelnemers. Vier parturen kaatsten drie omlopen. Na drie spannende wedstrijden was pas duidelijk wie de kransen kregen omgehangen. De eerste prijs ging naar het partuur van Esther Wolters, Thomas Boersma en Patrick Woudwijk. De tweede prijs was voor Johannes Reitsma, Willianke Sipma en Aisha Roskammer. Bij de oudste jeugd waren er zeven deelnemers. Zoals altijd waren de wedstrijden in deze categorie spannend. Jelle de Boer en Ingrid Wouda trokken deze keer aan het langste eind en wonnen de eerste en enige prijs. Bij de prijsuitreiking was er prijs voor iedereen. Elke jeugdkaatser kreeg een pak Fristi en een fles Rivella aangeboden namens de boeren. Daarnaast was er voor iedereen een mooie foto met daarop alle jeugdkaatsers van “De Trochsetters”, gemaakt door Burt Sijtsma. FOTO'S BURT SIJTSMA