Stille tocht 'monniken' tegen gasboringen

SCHIERMONNIKOOG - Leden van de werkgroep Horizon Schiermonnikoog hebben donderdag een stille tocht gehouden naar de Noordzeekust van Schiermonnikoog.

Het Franse Engie BV heeft vergunning voor proefboringen naar gas op circa 5,2 km. uit de kust. De boringen zijn aangekondigd voor de herfst van 2017 en 2018. Indien er winbaar gas wordt aangetroffen wil Engie gedurende 20 jaar ten noorden van het eiland gas winnen. De werkgroep vreest de negatieve gevolgen van de boringen zoals horizonvervuiling, bodemdaling en calamiteiten. Een groot aantal milieu organisaties heeft zich bij het protest aangesloten, zoals de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Milieudefensie en Urgenda. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de proefboringen. Minister Kamp van Economische zaken heeft de motie van de Kamer naast zich neergelegd. Samen met de genoemde organisaties heeft de Werkgroep Horizon op 17 augustus een onderhoud met de directie van Engie Nederland. Dan zullen circa 1000 ansichtkaarten met daarop een vrije horizon worden aangeboden. De bezwaren tegen de boringen zullen tijdens de bijeenkomst uitgebreid worden toegelicht. Op weg naar de branding werd een spandoek vastgemaakt aan een aangespoelde boei. Bij de branding werd een stille wake gehouden. Foto's Wilfred Visser.