Reünie ’t Honk druk bezocht

DAMWALD -  Het vijfenveertigjarig bestaan van jeugdhonk ’t Honk in Damwâld werd zaterdag groots gevierd met een reünie en feestavond. De jubileumcommissie had alles uit de kast getrokken om leden en oud-leden van ’t Honk een feestelijke dag te bezorgen. ’s Middags werden de gasten ontvangen met koffie en gebak en een optreden van Piter Wilkens, ’s avonds werden de gasten vermaakt met optredens van het Amelander duo Daniël & William en rasentertainer Jelle B. Een slager die ter plekke broodjes beenham bereidde van een varken van het spit was de culinaire verrassing van de dag.

De reünie werd druk bezocht. Ongeveer driehonderd mensen kwamen naar Damwâld om herinneringen op te halen aan de tijd die zij spendeerden in het jeugdhonk achter de Gereformeerde kerk. Onder deze bezoekers was er ook bezoek uit het buitenland. Een oud-lid die geëmigreerd is naar Scnadinavië wist een bezoek aan het thuisfront zodanig te plannen dat hij ook te gast kon zijn op de reünie van ’t Honk. Onder de bezoekers waren leden van het eerste uur, maar ook huidige bezoekers van ’t Honk en alles wat daar tussenin zit. Door voorzitter Tjeerd Kooistra werd tijdens de reünie een beeld geschetst over hoe men door de jaren heen gebruik maakte van ’t Honk. Werden vroeger bestellingen voor de voorraad doorgegeven door middel van een briefje op de bar, worden deze bestellingen tegenwoordig via Whatsapp doorgegeven. Ook sprak Kooistra zijn dank uit aan de oprichter van ’t Honk, de heer Timmermans. Ondanks de felle tegenstand die er was op de plannen om dit jeugdhonk te beginnen wist hij de voormalige kosterswoning met behulp van de jeugd van vijfenveertig jaar geleden om te bouwen tot een plek waar tot op de dag van vandaag alle jongeren, kerkelijk of niet, welkom zijn. TEKST EN FOTO: JOHANNA KOMMERIE