Diploma's en certificaten voor leerlingen praktijkonderwijs Dokkum

DOKKUM - Op de Christelijke School voor Praktijkonderwijs in Dokkum zijn donderdag 7 juli een groot aantal diploma’s, certificaten en getuigschriften uitgereikt. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor twaalf tot achttien jarigen, gericht op uitstroom naar werken of een traject van leren en werken.

Doel van het praktijkonderwijs is jongeren voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in onze samenleving. Het onderwijs is gericht op vier domeinen: werken, wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Er zijn verschillende stagevormen en er worden diverse (branchegerichte) cursussen aangeboden. Deze cursussen zijn gericht op het werk dat de jongeren door middel van stage vanaf zestien jaar via de school doen. Het hoofddoel van praktijkonderwijs is dat de leerling de school met een werkplek verlaat of nog vervolgonderwijs gaat volgen via het MBO. De school beschikt op de locatie aan de Birdaarderstraatweg over uitstekende mogelijkheden om de nodige praktijkopleidingen voor in het bedrijfsleven erkende diploma’s en certificaten te realiseren. Afgelopen donderdag zijn er certificaten en diploma’s uitgereikt voor lassen, het heftruckcertificaat, melkersdiploma, schoonmaak in de groothuishouding, winkel en detail, hout en meubel en VCA . De geslaagden zijn : Lascursus MAG lassen niveau 1 praktijk: Xander Arkema, Damwoude; Marco Boonstra, Marrum; Oane Damstra, Wouterswoude; Feije Dillema, Driesum; Dennis Hollenga, Veenwouden; Allard Kooistra, Veenwouden; Hendrik van der Meulen, Ternaard; Remon Miedema, Broeksterwoude; Martijn Pilot, Kollumerzwaag; Gerrit van der Ploeg, Veenwouden; Durk Visser, Paesens; Jarno de Vries, De Westereen. Heftruckcertificaat: Xander Arkema, Damwoude; Simon Boonstra, Holwerd; Jan van der Brug, Birdaard; Harry Dijkstra, Dokkum; Dennis Hollenga, Veenwouden; Allard Kooistra, Veenwouden; Gerrit van der Ploeg, Veenwouden; Jarno de Vries, De Westereen Machinaal melken; Martijn Pilot, Kollumerzwaag. Schoonmaak in de groothuishouding : Kimberly Been, Damwoude; Margreet Deinum, Broeksterwoude; Jilnelda de Haan, Ferwert; Christina de Jong, Oosternijkerk; Sannah Kooistra, Kollum; Anouk Kuipers, Veenwouden; Liesbeth van der Meer, Rinsumageest. Winkel en Detailhandel: Arjen Dijkstra, Veenwouden; Jilnelda de Haan, Ferwert Cursus Houtbewerken : Jan van der Brug, Birdaard; Filip Janjic, Dokkum; Piet de Zwart, Damwoude  VCA:       Marco Bergsma, Dokkum; Simon Boonstra, Holwerd; Oane Damstra, Wouterswoude; Harry Dijkstra Dokkum; Jelke Jongsma, Kollum; Harm van Kammen, De Westereen; Bart Jacob Kempenaar, Westergeest; Ale Kooy, Schiermonnikoog; Jordy van der Meer, Noordburgum; Martijn Pilot, Kollumerzwaag; Andre van der Veen, De Westereen; Thijs van der Veen, Veenwouden; Albert Veenstra, Kollumerzwaag; Durk Visser, Paesens; Jarno de Vries, De Westereen; Quinn Wielstra, Dokkum. Uitgestroomd naar werk:         Theo Beekema, Nes Ameland; Marco Bergsma, Dokkum; Jan van der Brug, Birdaard; Joshua de Beer, Dokkum; Albert Deelstra Ryptsjerk; Jilnelda de Haan, Ferwert; Christina de Jong, Oosternijkerk; Douwina de Jong, Dokkum; Harm van Kammen, De Westereen; Bart Jacob Kempenaar, Westergeest; Anouk Kuipers, Veenwouden; Hendrik van der Meulen, Ternaard; Andre van der Veen, De Westereen; Kees Veenstra, Aldtsjerk. Naar MBO ( BOL/BBL): Marco Bergsma, Dokkum; Marco Boonstra, Marrum; Jan van der Brug, Birdaard; Albert Deelstra, Ryptsjerk; Margreet Deinum, Broeksterwoude; Arjen Dijkstra, Veenwouden; Stefan Homsma Hallum; Filip Janjic, Dokkum; Jelke Jongsma, Kollum; Bart Jacob Kempenaar, Westergeest; Hendrik van der Meulen, Ternaard; Iris Mosterman, Nes Ameland; Albert Veenstra, Kollumerzwaag; Quinn Wielstra, Dokkum; Gerlof van der Zee, Anjum; Piet de Zwart, Damwoude.