Gemeente gedoogt onveilige Spiker

Dokkum - Zorgcentrum Spiker in Ternaard voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. Het dak van het verzorgingshuis is niet voldoende brandwerend. Er moet nu beoordeeld worden of hierop wordt gehandhaafd door het (deels) sluiten van Spiker of dat de situatie (tijdelijk) kan worden gedoogd. De brandweer is van mening dat de kamers op de verdieping van het gebouw niet gebruikt moeten worden voor de woonfunctie omdat de gevolgen bij een brand zeer ernstig kunnen zijn.

Het college van burgemeester en wethouders wil de huidige situatie tot het einde van dit jaar gedogen. Dan is er meer duidelijkheid over de toekomst van het gebouw. De Kwadrant Groep, eigenaar van Spiker, heeft plannen voor nieuwbouw.

De gemeente Dongeradeel is al enige jaren bezig geweest met de voormalige Pasána Zorggroep om hun gebouwen naar een hoger en verantwoord brandveiligheidsniveau te brengen. Na het faillissement van Pasána heeft het overleg enige tijd stil gelegen. De Kwadrant Groep heeft in Dongeradeel Spiker in Ternaard, Dongeraheem in Dokkum en de Skûle in Metslawier overgenomen. Voor de Skûle en Dongeraheem zijn de omgevingsvergunningen brandveilig gebruik al verleend.

Zorgcentrum Spiker is een verouderd gebouw dat al jaren in gebruik is als verzorgingshuis. In het gebouw bevinden zich 29 woonzorgappartementen op de begane grond en 31 op de verdieping (plus 11 die zijn opgeheven). In mei 2014 is geconstateerd dat het dak van het verzorgingstehuis niet voldoet aan het Bouwbesluit. Pasána werd verplicht om per direct de interne organisatie (BHV) zo te ïnstrueren dat zij een beginnende brand zo snel mogelijk konden blussen en dat er voldoende personeel aanwezig moest zijn om een gehele vleugel binnen 4 minuten te ontruimen. Anders zou de verdieping worden gesloten. Er is voor gekozen om de verdieping te blijven gebruiken.

Inmiddels is het aantal in gebruik zijnde kamers op de verdieping teruggebracht tot 18. 's Nachts zijn er altijd twee BHV'ers aanwezig. Bij een brandalarm wordt er automatisch een BHV-belboom ingeschakeld. Op 30 mei ging het brandalarm af (door het uitblazen van een kaars na een kerkdienst) en werd de belboom automatisch in werking gesteld. Dit ging goed.

De brandweer blijft bij haar standpunt dat in de huidige situatie een brand zich snel kan uitbreiden en dat de kamers mogelijk niet op tijd kunnen worden ontruimd. De brandweer adviseert om op korte termijn iets te doen aan de brandcompartimentering of om een vorm van brandblusinstallatie aan te leggen door Spiker. Toch is het college bereid de situatie tot het einde van het jaar aan te zien omdat de Kwadrantgroep en het personeel van Spiker zich goed bewust is van haar verantwoordelijkheid als het gaat om de (brand)veiligheid van de bewoners en het personeel en dat er ook maatregelen genomen zijn om de brandveiligheid te verbeteren. Dit blijkt ook uit het feit dat er een veiligheidsadviseur is aangesteld. Daarnaast kunnen de bewoners van de Spiker niet zomaar op straat worden gezet.