Monniken protesteren tegen gasboringen

DEN HAAG -  25 inwoners en fans van Schiermonnikoog zijn woensdag in habijt naar Den Haag getogen om de petitie ‘Niet boren voor Schiermonnikoog’ aan te bieden. De petitie is ondertekend door ruim 27.000 personen. De overhandiging gebeurde in lunchpauze van het debat over de Mijnbouwwet. In dat debat bleek dat een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het bedrijven moeilijker moet worden gemaakt om nieuwe gasvelden in het waddengebied aan te boren. Dinsdag volgt de stemming.

Op basis van de discussie, kan geconcludeerd worden dat gaswinning bij Terschelling en bij Schiermonnikoog door de Kamer niet geaccepteerd wordt. Politieke partijen dienden amendementen in om dit soort winniningen te voorkomen. Het grootste veld onder de Waddenzee mag van D66, de PvdA, CDA en VVD wel aangeboord worden vanaf de kant. Tijdens het debat in de Tweede Kamer spraken Kamerleden hun zorgen uit over de mogelijke gevolgen van dergelijke mijnbouw in het waddengebied. Gaswinning draagt bij aan klimaatverandering en daarmee ook zeespiegelstijging, de grootste bedreiging voor het waddengebied. Nu de meerderheid van fossiele reserves in de grond moeten blijven om aan de nieuwe klimaat afspraken te voldoen is het uitsluiten van winning bij kwetsbare natuurgebieden een logische keuze. Ook waren er zorgen over het landschap, milieu en de gevolgen voor toerisme. Dinsdag 6 juli gaan de Kamerleden stemmen over amendementen. Als die worden aangenomen moet Minister Kamp deze overnemen in het nieuwe wetsvoorstel. Foto´s Hillie de Koe