Dokkum heeft nu een eigen CityBijbel

Dokkum - dokkum Diverse steden gingen de Bonifatiusstad al voor, maar sinds woensdag heeft Dokkum een eigen CityBijbel. Het is een speciale uitgave van het Nieuwe Testament met op de cover karakteristieke elementen van de stad Dokkum. Het bijzondere is verder, dat er naast een Nederlandse versie ook een Friese is gemaakt. Beide uitgaven zijn als eerste in ontvangst genomen door wethouder Pieter Braaksma.

Het initiatief is genomen door voorganger Rennie Schoorstra uit Ternaard. Hij is bapistenpredikant in Alkmaar en Amsterdam en vond dat er geen CityBijbel in Dokkum mocht ontbreken. Het is een project waarmee men de kerken in Dokkum en omstreken een dienst wil bewijzen. De kerken kunnen de CityBijbel gratis verkrijgen bij de Evangelische Boekwinkel 'Levend Water' in het winkelcentrum te Damwoude. Een eventuele gift geven is mogelijk.

Het City Bijbel-project bestaat sinds 2007 en is een initiatief van de Loukas Foundation. Het primaire doel is het stimuleren en ondersteunen van de gelovigen van de plaatselijke kerken en gemeenten om effectieve getuigen van Jezus Christus te zijn in en rond hun woonplaats, of het nu een dorp, kleine stad of grote stad betreft. De CityBijbel wordt nu gedrukt en verspreid in twaalf landen en in vijftien talen.

Eerder kregen Sneek, Leeuwarden en Drachten een eigen CityBijbel. Rennie Schoorstra hoopt dat veel kerken gebruik zullen maken van de geboden evangelisatie mogelijkheid. "Ons enige doel is dat mensen kennis kunnen nemen van het Evangelie van Jezus Christus. Het zou mooi zijn om bijvoorbeeld in open kerken tijdens de zomer een dergelijke bijbel neer te leggen of uit te delen. Of mensen op straat dit grote geschenk, de CityBijbel, aan te bieden."