Gediplomeerden bij Zorgcombinatie Interzorg

Dokkum - Ferwert – Afgelopen maandag vond in Grand Café Ut en Thús de feestelijke uitreiking van het certificaat ‘Ondersteunen bij verpleegtechnische en voorbehouden handelingen” plaats, aan liefst 30 zorgmedewerkers van Zorgcombinatie Interzorg.

In de afgelopen maandag hebben 27 medewerkers uit de Thuiszorg en 3 medewerkers uit het WoonZorgCentrum, naast hun gewone werkzaamheden, hard gewerkt en gestudeerd om dit certificaat in ontvangst te kunnen nemen. Deze opleiding was uitgezet in samenwerking met ROC de Friese Poort. Door het behalen van deze opleiding zijn de medewerkers breed inzetbaar als verzorgende IG en voldoen zij weer aan alle kwaliteitsnormen zoals die gesteld zijn.