Duizenden handtekeningen tegen gasboringen

Schiermonnikoog - Schiermonnikoog Op vrijdag 17 juni hebben bijna 23 duizend mensen de petities tegen de gasboring vlak boven Schiermonnikoog ondertekend. Op petitie.nl bedraagt het aantal ondertekenaars bijna 21 duizend en petities24 ruim 2 duizend.

Volgens kenners komt het zelden voor dat een petitie binnen een week door zoveel mensen wordt ondersteund.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie van PvdA en Groen Links waarin de vergunning die Minister Kamp heeft gegeven aan het Franse Engie BV wordt afgekeurd. Een meerderheid van de Kamer zal die motie ondersteunen, maar minister Kamp heeft al aangekondigd dat hij deze naast zich neer zal leggen.

De Werkgroep Horizon Schiermonnikoog en de haar ondersteunende natuurorganisaties beraden zich op verdere stappen richting Kamp en Engie.