Geslaagd: OSG Piter Jelles, locatie Dalton Dokkum

Dokkum - Piter Jelles, locatie Dalton Dokkum

VMBO Theoretische leerweg:

Jelmer Hiemstra, Marco Hiemstra; beiden Bornwird, Mirthe van Vliet, Brantgum; Loran de Weerd, Damwald; Abram Ensel, Anna Woudsma, Anouk Visser, Emma Liemburg, Esmee Vogelzang, Evelien Kempenaar, Isabelle de Vries, Izah Bloemhof, Jesse vd Heide, Julian Blomsma, Marcel Smidt, Marije Kok, Mark Leegstra, Martijn Liemburg, Mathijs Burgler, Nadia de Vries, Renée Brijker, Rienk Borstlap, Rixte Visser, RoxySinia, Tigo van Zwet, Yasir Al Araji, allen Dokkum; Arjan de Vries, Driezum; Rixt Kingma, Foudgum; Amarens Dijkstra, Jannum; Hannah Swart, Jouswier; Janco Rijpstra, Oenstjerk; Anneke Dijkstra, Ids Gerrit de Beer, beide Raard; Fardau Jorritsma, Rinsumageest; Marc Hesseling, Niven de Graaf, Sarah Meinema, Sjouke Hoogland, allen Ternaard; Tjitske Wijma, Wâlterswâld; Damian van Dijken, Wierum.