Jan Bandstra Koninklijk onderscheiden

TERNAARD -  ,,Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau". Deze woorden sprak burgemeester Waanders zaterdagmiddag in de kantine van v.v. Ternaard tot Jan Bandstra. Vervolgens spelde zij hem de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Jan Bandstra was in 1971 medeoprichter van voetbalvereniging Ternaard. Tot de dag van vandaag is hij nog erg actief voor de club. Na de oprichting begon Jan als secretaris en elke zaterdag ws hij langs de lijn te vinden. Eerst op het sportveld middenin het dorp, later op het sportcomplex 'De Buorfinne'. Jan Bandstra heeft bijna alle taken vervuld die er bij een voetbalclub te bedenken zijn, zo is hij op dit moment verantwoordelijk voor de website, het verzorgen van de reclameborden, het verrichten van hand- en spandiensten en is hij teammanager van het eerste elftal. Jan Bandstra heeft 25 jaar de rol van secretaris vervuld. Ook was Jan redactielid van clubblad de Toss, lid van de activiteitencommissie en de sponsorcommissie. Daarnaast verzorgt Bandstra de wedstrijdverslagen van het eerste elftal voor de verschillende media en het programmaboekje. Tijdens de thuiswedstrijden verzorgt de trouwe vrijwilliger de opvang van de scheidsrechter en de tegenpartij. Altijd met gevoel voor humor, de aanwezige lach op zijn gezicht, betrokkenheid en de vele externe contacten hét gezicht van VV Ternaard. Iets waar de club trots op is. Naast de voetbalclub doet Jan Bandstra ook nog werk voor de Unie van Vrijwilligers, afdeling Dokkum. Als chauffeur rijdt Jan al 23 jaar lang pendeldiensten om mensen uit de regio van en naar de dag verzorging van zorgcentrum Dongeraheem in Dokkum te brengen en stelt als projectleider roosters samen voor de chauffeurs. Tevens is Jan Bandstra het aanspreekpunt voor de cliënten, chauffeurs, medewerkers en directie van het zorgcentrum en het bestuur van de UVV. Het bestuur waardeert Jan Bandstra voor de nauwkeurige manier van werken. Ook de cliënten waarderen Jan Bandstra om zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid. Dit vrijwilligerswerk deed Jan naast zijn werk bij de Dokkumer Machinefabriek, waar hij na zijn ongeluk in 1966 nog 18 jaar werkte. Nu Bandstra gepensioneerd is, geniet hij van het dankbare werk en de sociale contacten en is hij altijd in voor een praatje. Zijn kinderen en vrouw Jannie kunnen daar over meepraten, want overal waar Jan Bandstra komt kennen men hem. De bijzondere gebeurtenis viel samen met het 45 jarig bestaan van v.v. Ternaard. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door familie, besturen en supporters van de voetbalvereniging uit Ternaard. VERSLAG EN FOTO: BOTE SAPE SCHOORSTRA