‘Affakkelen bij boorlocatie Moddergat verontrust bewoners’

LEEUWARDEN - De PvdA wil opheldering over het onaangekondigd affakkelen van gassen en geluidsoverlast bij de boorlocatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Moddergat.

Van verontruste bewoners heeft de partij berichten ontvangen waarin zij aangeven dat het affakkelen recent voor een vuurkolom van meer dan 10 meter zorgde. Woordvoerder Hetty Janssen van de PvdA pakt de zaak hoog op: “Wij vinden het zeer ernstig dat de omwonenden zich op dit moment onveilig voelen in hun eigen huis. Deze mensen moeten op geen enkele wijze dreiging ervaren van de werkzaamheden van de NAM.” Beschamende handelswijze NAM Van gedeputeerde Michiel Schrier (SP) wil de PvdA weten of het affakkelen, de geluidsoverlast en de – eveneens gemelde – hoogbouw van installaties passen binnen de verleende vergunning. Verder vraagt Janssen zich af over er sprake is van onbekende technische problemen en wat de gedeputeerde vindt van de handelswijze van de NAM richting de bewoners van Moddergat. “Wij vinden de manier van informatieverstrekking door de NAM beschamend”, verklaart Janssen. “Het affakkelen vond plaats op 9 mei en de bewoners ontvingen op 18 mei nog eens een brief dat er werkzaamheden hadden plaatsgevonden.” ‘Bewoners zo min mogelijk last’ De PvdA ziet graag dat Schrier de NAM aanspreekt op hun onzorgvuldige handelen. Daarnaast wil de partij weten of hij vindt dat de bewoners van Moddergat en omgeving beter geïnformeerd moeten worden over de werkzaamheden bij de boorlocatie. Het liefste wil de PvdA helemaal geen gasboringen meer op Fries grondgebied. Hiervoor zetten Janssen en haar collega fractieleden zich al langere tijd in. “Maar daar waar vergunningen al zijn verleend, zal het in ieder geval moeten gebeuren op een wijze dat bewoners er zo min mogelijk last van hebben”, benadrukt Janssen. NAM verbaasd Bij de NAM is verbaasd gereageerd op de ongerustheid bij de omwonenden. Bij de maatschappij zijn namelijk helemaal geen klachten binnengekomen. Bovendien is met flyers de buurt op de hoogte gesteld van de activiteiten die op dit moment gaande zijn. Van september 2015 tot eind februari 2016 heeft NAM twee boring uitgevoerd op locatie Moddergat. In deze periode zijn twee gasputten geboord. De nieuw geboorde putten worden op het moment geschikt gemaakt om het gas vanuit het gasveld te kunnen winnen. Wellicht is er af en toe een grote vlam te zien op locatie, dan is er geen brand maar moet de leiding schoongeblazen geworden. Dit gebeurt door middel van het afblazen van ‘nat’ gas. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei. Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden. De noodzakelijke transporten en het eventuele afblazen van gas zal zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Transport Gedurende de werkzaamheden zijn extra transporten nodig om het materieel van en naar de locatie te brengen. Deze maken gebruik van dezelfde vastgestelde rijroutes als gedurende de boring. Voor vragen of informatie over de werkzaamheden kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met de heer J. Dekker van NAM op telefoonnummer 0592368320. Buiten kantooruren is de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592364000 te bereiken.